home
logo facebook

Krátká procházka lesem příběhů - Úvod do naratologie ve školní praxi (8h)

  • Číslo akreditace v systému DVPP: MSMT-176/2021-4-112
  • Doba trvání: 8 hod (1 den)
  • Maximální počet účastníků: 20 osob
  • Cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Kurz je vstupní metodickou podporou pro zájemce o realizaci vzdělávacího programu „Učíme se příběhem“. Seznámí je se samotným programem, upozorní je na všechny základní materiály, včetně doporučeních pro práci s žáky se SVP, a stručně je uvede do teorie z oblasti naratologie, která je v programu žákům předávána. Vzdělávací program je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce s programem ve výuce literatury na obou stupních ZŠ, které jsou vhodné a aplikovatelné i pro výuku na SŠ. Těžištěm kurzu je ukázková lekce a dílna čtení s následným rozborem a reflexí.

Probíraná témata

  • Vzdělávací program „Učíme se příběhem“
  • Naratologie – základy teorie uplatňované ve vzdělávacím programu
  • Aplikace teorie do praxe – zážitkově vedená lekce a dílna čtení
  • Zdroje dalšího vzdělávání v oblasti naratologie