home
logo facebook

Efektivní opatření v předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním (8 h)

 • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
 • doba trvání: 8 hodin
 • maximální počet účastníků: 25 osob
 • cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Akreditovaný jednodenní kurz seznámí pedagogické pracovníky v předškolním vzdělávání s tím, co všechno lze považovat za sociální znevýhodnění a s možnostmi podpory sociálně znevýhodněných dětí v rámci práce v MŠ i mimo ni. 

Poskytne účastníkům základní orientaci v nabídce podpůrných nástrojů dostupných ve školním i mimoškolním prostředí (v sociální sféře, v neziskovém sektoru), vysvětlí základní mechanismy využívané pro zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou sociálně znevýhodněného žáka. Všichni účastníci kurzu budou mít možnost výměny zkušeností a získání příkladů dobré praxe od svých kolegů.

Kurz je určen pro učitele a ředitele MŠ, asistenty pedagoga, psychology i speciální pedagogy.

Obsah kurzu

 • identifikace dítěte ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí
 • potřeby dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • podpůrná opatření při předškolním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí
 • spolupráce mateřské školy (přípravné třídy) s rodinami sociálně znevýhodněných dětí, pedagogizace rodinného prostředí dětí
 • možnosti podpory sociálně znevýhodněných dětí: spolupráce s organizacemi sociální péče
 • možnosti podpory sociálně znevýhodněných dětí: spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi – 0,5h 
 • workshop – diskuze nad kazuistikami, sdílení příkladů dobré praxe