home
logo facebook

Efektivní opatření v předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním (8 h)

  • číslo akreditace. MSMT- 559/2018-1-114
  • doba trvání: 8 hodin
  • maximální počet účastníků: 25 osob

Akreditovaný jednodenní kurz seznámí pedagogické pracovníky v předškolním vzdělávání s tím, co všechno lze považovat za sociální znevýhodnění a s možnostmi podpory sociálně znevýhodněných dětí v rámci práce v MŠ i mimo ni. 

Poskytne účastníkům základní orientaci v nabídce podpůrných nástrojů dostupných ve školním i mimoškolním prostředí (v sociální sféře, v neziskovém sektoru), vysvětlí základní mechanismy využívané pro zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou sociálně znevýhodněného žáka. Všichni účastníci kurzu budou mít možnost výměny zkušeností a získání příkladů dobré praxe od svých kolegů.

Kurz je určen pro učitele a ředitele MŠ, asistenty pedagoga, psychology i speciální pedagogy.

Obsah kurzu

  • identifikace dítěte ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí
  • potřeby dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • podpůrná opatření při předškolním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí
  • spolupráce mateřské školy (přípravné třídy) s rodinami sociálně znevýhodněných dětí, pedagogizace rodinného prostředí dětí
  • možnosti podpory sociálně znevýhodněných dětí: spolupráce s organizacemi sociální péče
  • možnosti podpory sociálně znevýhodněných dětí: spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi – 0,5h 
  • workshop – diskuze nad kazuistikami, sdílení příkladů dobré praxe