home
logo facebook

Tandem (16 h)

Tandemová spolupráce učitele s asistentem v prostředí inkluzivního vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
 • Doba trvání: 16 hodin (2 dny)
 • Maximální počet účastníků: 24 osob (12 dvojic asistent - pedagog)
 • Cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Akreditovaný dvoudenní kurz je zaměřen na trénink týmové spolupráce mezi asistentem pedagoga a jeho spolupracujícím učitelem. Zaměřuje se především na vzájemné poznání, tipy na spolupráci v rámci výuky i mimo ni a na sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými účastníky. Součástí kurzu je i ukázka modelové hodiny.

Z reakcí jedné z účastnic: „Kurz Tandem byl pro mě přínosný nejen pokud jde o získané znalosti. S paní učitelkou jsme si "potykaly" a je to fajn…“

Obsah kurzu

I. Efektivní spolupráce učitele a asistenta pedagoga (jednodenní workshop, 8 hodin)

 • sebepoznání a vzájemné poznání, sebehodnocení dosavadní pedagogické práce a spolupráce
 • strategické cíle vzájemné spolupráce, „čeho chceme dosáhnout a jak“
 • komunikační techniky, předcházení konfliktům, efektivní řešení konfliktů – konflikt jako proces jeho fáze a vývoj, nástroje pro jeho zvládnutí
 • základy team-teaching – rozdělení úkolů v hodině, jak efektivně využít přítomnosti a dovedností kolegy při výuce a přípravě na ni
 • řešení konkrétních případů z praxe dle potřeb účastníků

II. Výměna zkušeností – příklady dobré praxe (jednodenní workshop, 8 hodin)

 • modelová hodina spolupráce asistenta a učitele, rozbor hodiny 
 • kvalifikace a kompetence asistenta pedagoga
 • ukázky spolupráce učitele a asistenta pedagoga z vybraných škol
 • výměna zkušeností z oblasti spolupráce asistenta a učitele, z praxe asistentů
 • diskuse, dotazy, odkazy na další metodické materiály