home
logo facebook

Svět očima romských dětí aneb jak tvořivě zprostředkovat a využít zkušenosti romských dětí nejen při práci s literaturou (8 h.)

  • doba trvání: 8 hodin (1 den)
  • maximální počet účastníků: 20 osob
  • cena: najdete u konkrétních vypsaných kurzů


Seminář unikátním způsobem představuje a propojuje svět literatury a socio kulturních specifik Romů.

  • Tvořivým způsobem se snaží účastníkům přiblížit rozvoj porozumění romských dětí literatuře z hlediska jejich možných rozdílných životních zkušeností.
  • Zahrnuje v sobě multikulturní rozměr práce s literaturou, a to i v souvislosti s pojetím odlišnosti a (sebe)identifikace.
  • Účastníci pracují s texty romských i neromských autorů včetně autorské tvorby lektorky Ivety Kokyové.
  • Zaměřují se i na témata romským dětem a Romům blízká z hlediska možnosti ztotožnění se s hrdiny, prostředím, akcentovanými zápletkami (svůj prostor zde zaujímá např. téma smrti a posmrtného života).
  • Nedílnou součástí semináře je i poukaz na práci s jazykem a pochopením textu