home
logo facebook

Jazyková výbava romských dětí předškolního věku (8 h)

 • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
 • doba trvání: 8 hodin (1 celodenní kurz nebo 2 odpoledne po 4 hod)
 • maximální počet účastníků: 25 osob
 • cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Účastníci kurzu se seznámí s jazykovým a kulturním prostředím, ve kterém vyrůstají romské děti, a možnostmi podpory jejich školní úspěšnosti, především pak podpory v rozvíjení slovní zásoby v českém jazyce. Dozví se, jakými jazyky se mluví v rodinách dnešních romských dětí a jaké jsou současné poznatky o důsledcích monolingvismu a bilingvismu v kontextu vzdělávání. Hravou a praktickou formou získají také základní informace o romštině a romském etnolektu češtiny a jejich interferencích s češtinou, a také o sociokulturních specificích, která zrcadlí (např. zdvořilostní fráze, nadřazené pojmy, spisovný/nespisovný jazyk, atd…).

Ve druhé části semináře účastníci získají základní informace o významu pohádek a lidové slovesnosti v romské kultuře a seznámí se s existujícími texty využitelnými pro děti předškolního věku včetně materiálů pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí. Na konci seminářů si budou moci vyměnit vlastní zkušenosti a nápady v rámci „burzy nápadů“.

Obsah kurzu

 • jakými jazyky se mluví v rodinách dnešních romských dětí
 • současné poznatky o důsledcích monolingvismu a bilingvismu v kontextu vzdělávání
 • základní informace o romštině a romském etnolektu češtiny (představení romštiny formou hry s romským textem, představení romského etnolektu češtiny)
 • příklady podobností a rozdílů mezi romštinou a češtinou, které se odrážejí v mluveném projevu některých romských dětí)
 • jazyk a sociokulturní specifika, která zrcadlí (např. zdvořilostní fráze, nadřazené pojmy, spisovný/nespisovný jazyk, atd…)
 • význam pohádek a lidové slovesnosti v romské kultuře
 • příklad romských pohádek využitelných pro děti předškolního věku, včetně příkladu práce s danou pohádkou
 • existující materiály a metody pro podporu předškolních dětí z jazykově odlišného prostředí a jejich stručné představení
 • burza nápadů (účastníci si ve dvojicích připraví a představí ostatním aktivitu zaměřenou na jazykový rozvoj dítěte, může se jednat o osvědčený příklad z praxe)