home
logo facebook

Jak zavést pozici asistenta pedagoga do škol (8h)

• číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
• doba trvání: 8 hodin
• maximální počet účastníků: 25 osob

 

Kurz je určen zejména pro vedoucí pracovníky a poradenské pracovníky škol (event. školských zařízení), ve kterých je pozice asistenta pedagoga zaváděna úplně nově, event. mají z minulosti s touto profesí jen minimum zkušeností. V kurzu je vysvětlena veškerá legislativa související s profesí asistenta pedagoga, pozornost je věnována základním doporučením pro úspěšné uvedení asistenta pedagoga do učitelského sboru, efektivní nastavení jeho práce a jeho průběžné metodické vedení.

Obsah kurzu

  • Profese asistenta pedagoga jako podpůrné opatření – pojetí profese podle školského zákona a vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Výběr asistenta pedagoga – požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga, osobností dispozice asistenta pedagoga.
  • Nastavení náplně práce asistenta pedagoga – hlavní činnosti asistenta podle platné vyhlášky, rozdělní přímé a nepřímé pedagogické činnosti, doporučení vyplývající z výzkumů.
  • Zavedení asistenta pedagoga do školy – metodika pro uvedení nového asistenta do prostředí školy.
  • Rozdělení kompetencí mezi asistentem a učitelem – souvislost kompetencí s dosažením vzděláním, odpovědnost asistenta pedagoga, zapojení asistentů do suplování.
  • Metodické vedení asistentů pedagoga – podpora asistenta pedagoga od pracovníků školního poradenského pracoviště, spolupráce se školským poradenským zařízením.
  • Pracovně-organizační náležitosti asistentské profese – dovolená, studijní volno…