home
logo facebook

Inkluzivní škola a asistent pedagoga (8h)

  •  číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
  • doba trvání: 8 hodin
  • maximální počet účastníků: 25 osob
  • cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Akreditovaný jednodenní kurz poskytne praktické informace jak školám, které již AP zaměstnávají, tak školám, které se pro tento krok teprve rozhodují.

Poskytneme rady a příklady dobré praxe – jak začít, jak vybrat uchazeče, jak již od počátku nastavit spolupráci AP – učitel ve škole tak, aby byla škola, asistent i děti spokojené a asistent mohl úspěšně plnit svůj úkol.

Obsah kurzu

  • Co to je inkluzivní škola a kdo je asistent pedagoga - co je účelem zavádění této profese do škol, rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobní asistentem, ukotvení v zákonech ČR, získání prostředků na mzdu asistenta, platové zařazení asistenta, určení náplně práce a uvedení AP do pedagogického sboru
  • Výběr uchazeče o místo asistenta, požadovaná formální i neformální kvalifikace
  • Doporučení pro spolupráci asistenta s pedagogy
  • Specifika práce asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti
  • Metodická podpora asistentů – školní poradenská pracoviště a školská poradenská zařízení
  • Příklady dobré praxe z práce asistentů pedagoga, diskuze s účastníky