home
logo facebook

Jazykové bariéry sociálně znevýhodněných romských žáků (8h)

• číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
• doba trvání: 8 hodin
• maximální počet účastníků: 24 osob

Kurz seznamuje s různými příčinami jazykového hendikepu, s nímž se sociálně znevýhodnění romští žáci vypořádávají v průběhu školní docházky.

Účastníci získají přehled o jazykové situaci Romů v České republice, na konkrétních příkladech si ukáží původ jazykových bariér romských žáků v češtině, identifikují hendikepy vyplývající ze sociálního postavení rodiny, dostanou základní informace o romštině i romském etnolektu češtiny, seznámí se s veřejně dostupnými materiály využitelnými ve výuce a nahlédnou do světa literatury romských autorů.

Obsah kurzu

  • jazyková situace Romů v ČR, příčiny jazykové heterogenity, jazyková vybavenost romských žáků, postoje k jazyku;
  • základní informace o romštině, práce s textem; 
  • základní informace a romském etnolektu češtiny: interference v lexikální, fonetické, morfologické a stylistické oblasti, práce s textem, příklady z praxe;
  • literatura romských autorů a možnosti jejího využití ve výuce, veřejně dostupné materiály – práce s texty romských autorů, s texty s romskými reáliemi; 
  • aktivity vhodné pro práci s dětmi ovlivněnými romským etnolektem češtiny, sdílení praktických materiálů zaměřených na rozvoj jazykových kompetencí u sociálně znevýhodněných romských žáků;