home
logo facebook

Rozšířený kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga (16h)

  • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
  • doba trvání: 16 hodin
  • maximální počet účastníků: 20 osob
  • cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Vzdělávací akce je koncipována jako kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga.

Seminář se skládá ze čtyř čtyřhodinových bloků.

V prvním a druhém bloku jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi.

V následujících blocích je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Obsah (základní témata pro řešení kazuistik): Chyby v základním pojetí profese asistenta pedagoga z pohledu učitelů a vedení školy, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, chyby a nedostatky v uvedení asistenta pedagoga do prostředí školy, specifikace náplně práce asistenta pedagoga, nastavení kompetencí mezi asistentem pedagoga a učitelem, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, nejčastější chyby v práci asistenta pedagoga s žáky, hranice pomoci vs. podpora samostatnosti žáka, nedostatky v metodickém vedení asistenta pedagoga ze strany ostatních pedagogických pracovníků školy, nedostatky ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

Obsah kurzu

  • Blok I – nejčastější problémy v práci asistentů pedagoga s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podle vybraných domácích i zahraničních výzkumů); dotazy, diskuze;
  • Blok II – nejčastější problémy ve spolupráci asistentů pedagoga s učiteli (podle vybraných domácích i zahraničních výzkumů); tvorba kazuistik z praxe účastníků kurzu; dotazy, diskuze;
  • Blok III – modelové řešení kazuistik účastníků, moderované sdílení zkušeností z praxe, diskuze k problémům v profesi asistentů pedagoga; 
  • Blok IV – modelové řešení kazuistik účastníků, moderované sdílení zkušeností z praxe, diskuze k problémům v profesi asistentů pedagoga; závěrečné zhodnocení a formulace hlavních doporučení pro praxi.